Цветовая схема: C C C C
Размер шрифта: A A A
Изображения:

Bölümler

EAST-WEST-2020 / TCOD BİLİMSEL TOPLANTISI

Perşembe, 4 haziran

 

08.45-09.00 HOŞGELDİNİZ / 2 konuşmacı / 15’

09.00-10.36 VİTREO-RETİNAL CERRAHİ KONFERANSLAR / 6 konuşmacı / 96’

(Sunum 14’ + Tartışma 2’ = 16’ x 6 konuşmacı = 96’)

 

Oturum başkanları: Profesör Dr. Mukharram BIKBOV,MD (Başkortostan-Rusya)

                                    Op.Dr. Sunay DUMAN, MD (Turkey) 

                                    Profesör Dr. Süleyman KAYNAK-FEBO, MD (Türkiye)

 

HOŞGELDİNİZ:

                                     Profesör Dr.  Mukharram BIKBOV,MD (Başkortostan-Rusya)

                                     Op.Dr. Sunay DUMAN, MD (Turkey) 

 

Sunum süresi; 14 dk.

1.       Doç.Dr. Tural GALBİNUR, MD (Azerbaycan) Yırtıklı retina dekolman tedavisinde sadece vitrektomi veya skleral çökertme ile birlikte vitrektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması

2.       Profesör Dr. Aylin KARALEZLİ, MD (Türkiye) Pnömatik retinopeksi

3.       Op.Dr.Timur Khalimov, MD (Bashkortostan-Rusya) Makula deliği tedavisinde ‘’ACP’’ otolog plasmin uygulanması.

4.       Doç.Dr. Gürkan ERDOĞAN, MD (Türkiye) 27 gauge trokar sistemiyle vitreo-retinal cerrahide yeni ufuklar.

5.      Doç.Dr. Özgür Yalçınbayır, MD (Türkiye) Posterior lens dislokasyonunda güncel yaklaşım.

6.      Op.Dr.Timur GİLMANSHIN, MD (Bashkortostan-Rusya) Vitreo-maküler yüzey hastalıkları cerrahi tedavisi ve epidemiyolojisinde yenilikler.

 

Tartışma

 

10.36-10.41 Ara (5 dk.)

 

10.41-12.17 Retİna KONFERANSLARI / 6 konuşmacı / 96’

(Sunum 14’ + Tartışma 2’ = 16’ x 6 konuşmacı = 96’)

Oturum başkanları: Professor Dr. Mehmet ERGİN, MD (Turkey)

           Professor Dr. Aylin KARALEZLİ, MD (Turkey)

           Op.Dr. Ellina RAKHİMOVA, MD (Bashkortostan-Russia)

 

Sunum süresi; 14 dk.

1.       Profesör Dr. Aylin KARALEZLİ, MD (Türkiye) Pakikoroid ile ilişkin patolojiler

2.       Profesör Dr. Nurten ÜNLÜ, MD (Türkiye) Diyabetik makula ödemi tedavisi

3.       Op.Dr. Ellina Rakhimova, MD (Başkortostan-Rusya ) Yaşlı Rus nufusunda görme azalması ve körlük sıklığı ve nedenleri.’’The Ural Very Old Study’’

4.       Profesör Dr. Öner Gelişken, MD (Türkiye) Retina ve koroid hastalıklarında OKT ve anjiyografi  

5.       Doç.Dr. Gürkan ERDOĞAN, MD (Türkiye) Makula ödemi tedavisinde posterior subtenon triamsinolone

6.       Profesör Dr. Süleyman KAYNAK-FEBO, MD (Türkiye) Diyabetli ve Diyabetik makula ödemli hastalarda katarakt cerrahisinde hangi sorularla karşılaşmaktayız ?.

Tartışma

 

12.17-12.22 Break ( 5 dk.)

 

12.22-13.07 Retına SERBEST TEBLİĞLER / 5 konuşmacı / 45’

(Sunum 8’ + Tartışma 1’ = 9’ x 5 konuşmacı = 45’)

 

Oturum Başkanları: Profesör Dr. Orhan ATEŞ, MD (Türkiye)  

           Doç.Dr. Gürkan ERDOĞAN, MD (Türkiye)

           Op.Dr. Timur GILMANSHIN, MD (Başkortostan-Rusya)

 

Sunum süresi;  8 dk.

1.       Op.Dr. Gülnar ALİYEVA, MD (Azerbaycan) Nöromyelitis optika (olgu sunumu).

2.       Op.Dr. Leyda Ahmad KAZIMOVA, MD (Azerbaycan) ‘Hybrid ROP’’un  laser tedavi sonrası gerilemesi

3.       Op.Dr.Madina YUSUPOVA, MD (Özbekistan) Diyabetik retinopatide ciddi komplikasyonların önlenmesi

4.       Op.Dr. Gamze UCAN GUNDUZ, MD, Doç.Dr. Özgür Yalçınbayır, MD, Profesör Dr. Öner GELİŞKEN, MD (Türkiye) Parasantral Akut Orta Makulopati(PAMM): Klinik ve multimodal görüntüleme

5.       Op.Dr. Aysana AIDYN, MD (Kazakistan) Mali cumhuriyetinde oftalmopatolojik özellikler

Tartışma

13.07-14.00 Öğle arası (53 dk.)

 

14.00-15.25   Retİna interaKTİF OTURUMU  ( 85’ )  

Moderatör: Profesör Dr. Öner Gelişken, MD (Türkiye)

Eş-Moderatörler: Profesör Dr. Nurten ÜNLÜ, MD (Türkiye)

                                Doç.Dr. Özgür YALÇINBAYIR, MD (Türkiye)

                                Doç.Dr. Tural GALBİNUR, MD (Azerbaycan)                                                                                                    

                                Op.Dr. Timur KHALIMOV, MD (Başkortostan-Rusya)

15.25-15.30 Ara (5 dk.)

15.30-16.15 KONFERANS AÇILIŞI

16.15-16.20 Ara (5 dk.)

16.20-17.56 ÖN segment konferansları / 6 konuşmacı / 96’

(Sunum 14’ + Tartışma 2’ = 16’ x 6 konuşmacı = 96’)

 

Oturum Başkanları: Profesör Dr. İsmet DURAK, MD (Türkiye)

           Profesör Dr. Nuray AKYOL, MD (Türkiye)

           Op.Dr. Zarif KHAİDAROV-PhD, MD (Tajikistan)

 

Sunum süresi; 14 dk.

1.       Op.Dr Necdet Cinhüseyinoğlu, MD (Türkiye) Pediatrik kataraktlar, Cerrahi ve rehabilitasyon

2.       Profesör Dr. Süleyman KAYNAK-FEBO, MD (Türkiye) Vitrektomize gözlerde katarakt cerrahisi püf noktaları

3.       Profesör Dr. Orhan ATEŞ, MD (Türkiye) Proliferatif diyabetik retinopatide vitrektomi sonrası neovasküler glokom.

4.       Profesör Dr. İsmet DURAK, MD (Türkiye) Limbal kök hücre tedavisinde başarısızlık: Kültüre edilmiş limbal kök hücre transplantasyonu.

5.       Op.Dr. Burcu NURÖZLER TABAKCI, MD (Türkiye) Keratokonus klinik yaklaşımında yenilikler.

6.       Profesör Dr. Nuray AKYOL, MD (Türkiye) Üveitik glokomda tedavi yaklaşımları

 

Tartışma

………………………………………………………………………………………………

Cuma, 5 Haziran

09.00-10.36   KORNEA CERRAHİSİ KONFERANSLARI / 6 konuşmacı / 96’

(Sunum 14’ + Tartışma 2’ = 16’ x 6 konuşmacı = 96’)

 

Oturum başkanları: Profesör Dr. Ömer Faruk YILMAZ, MD (Türkiye)                                                                                   

           Doç.Dr. Faik ORUÇOĞLU, MD (Türkiye)                                                                                  

           Op.Dr. Gulli Kazakbayeva, MD (Başkortostan-Rusya)                                                                                             

 

Sunum süresi; 14 dk.

1.       Doç.Dr.  Faik ORUÇOĞLU, MD (Türkiye) Oftalmolojide ‘Fentosecond’ Laser uygulamaları

2.       Op.Dr.Emin USUBOV, MD (Bashkortostan-Rusya) Anterior lameller keratoplasti: Yenilikler

3.       Profesör Dr. Ayşe BURCU, MD (Türkiye) Derin anterior lameller keratoplasti cerrahisinde püf noktaları

4.       Op.Dr. Burcu Kasım, MD (Türkiye) Mikrobial keratitlerde terapötik penetran keratoplasti. 

5.       Op.Dr.Gulli Kazakbayeva, MD (Başkortostan-Rusya) Keratokonus tedavisinde kornea ‘crosslinking’ ve Myoring implantasyonunun birlikte kullanımı  uzun süreli sonuçları.

6.       Doç. Dr. Evin ŞİNGAR, MD (Türkiye) Penetran keratoplasti sonrasında korneal ektazi.

 

Tartışma

10.36-10.46 Ara (10 dk.)

10.46-11.58 ÖN segment serbest tebliğler / 8 konuşmacı / 72’

 (Sunum 8’+ Tartışma 1’= 9’ x 8 konuşmacı = 72’)

 

Oturum Başkanları: Profesör Dr. Ayşe BURCU, MD (Türkiye)        

           Doç.Dr. Aysel GALBİNUR, MD (Azerbaycan)                                                                                                              

           Op.Dr. Emin USUBOV, MD (Başshkortostan-Russia)                                                                                              

 

Sunum süresi; 8 dk.

 

1.       Op.Dr. Mehmet Hidayetullah ERZEN, MD (Türkiye)Çocuklarda bilateral konjenital kataraktlarda simultane katarakt cerrahisi (Video sunumu)

2.       Op.Dr. Aziz IULDASHEV, MD (Kırgızistan) Yüksek myopik Jüvenil Glokomlarında göz içi basıncı tolerans tanımlanmasında Bilgisayarlı perimetrik indeksin rolü

3.       Op.Dr. Fariz SADIGOV, MD (Azerbaycan) Meibomian bez işlev bozukluğunun göz yaşı film etkileşimi

4.       Op.Dr. Anar ABDULLAYEV, MD (Azerbaycan) Pterijeum tedavisinde konjonktival flebin kaydırılması

5.       Op.Dr. Günel ALİYEVA, MD (Azerbaycan) Açık glob yaralanmalarında dessement membran dekolmanı şekline göre uygulanan tedavi taktikleri.

6.       Op.Dr. Mehrullo KARIMOV-PhD, MD, Op.Dr. Zarif KHAİDAROV-PhD, MD (Tacikistan) Büllöz keratopatide total uç uca keratoplasti uygulaması sonuçları

7.       Op.Dr.Burcu Nurözler Tabakcı, MD, Op.Dr. Sertaç ÖZTÜRK, MD, Professor Dr. Ahmet ŞENGÜN, MD, Professor Dr. Mustafa Erol TURAÇLI, MD (Türkiye)‘Tilted Disk ‘ sendromunda kırma kusuru, keratometrik değerler ve kornea kalınlığında değişiklikler. 

8.       Op.Dr. Burcu KASIM, MD, Doç.Dr. Yusuf KOÇLUK, MD (Türkiye) Göz bankamızda kornea saklama solüsyonlarının mikrobiyolojik değerlendirilmesi.

Tartışma

11.58-12.08 Ara (10 dk.)

12.08-12.56  ŞAŞILIK CERRAHİSİ KONFERANSLARI / 3 konuşmacı / 48’

 (Sunum 14’ + Tartışma 2’ = 16’ x 3 konuşmacı = 48’)

 

Oturum Başkanları: Profesör Dr. Serdal ÇELEBİ, MD (Türkiye)                                                                                       

           Doç.Dr. Birsen GÖKYİĞİT, MD (Türkiye)                                                                                       

           Op.Dr. Fariz SADIGOV, MD (Azerbaycan)

 

Sunum süresi; 14 dk.

1.       Doç.Dr. Birsen GÖKYİĞİT, MD (Türkiye) Yeni gelişen total İK 3. Sinir felcinde cerrahi tedavi ve sinerjistik diverjans: ‘’Gökyiğit Tekniği’’ .

2.       Profesör Dr. Serdal ÇELEBİ, MD  (Türkiye)  Duane retraksiyon sendromunda cerrahi tedavi

3.       Doç.Dr. Aysel GALBİNUR, MD (Azerbaycan) Şaşılıklı hastada refraktif cerrahi

Tartışma

 

12.56-14.00 Öğle arası (58 dk.)

 

14.00-15.20   Okuloplasti ve oftalmo-onkopatoloji konferansları / 5 spekers /80’

(Sunum 14’ + Tartışma 2’ = 16’ x  5 konuşmacı = 80’ )

 

Oturum başkanları: Profesör Dr. Hülya GÖKMEN SOYSAL, MD (Türkiye)

           Op.Dr. Aygerim TULETOVA-PhD, MD (Kazakistan)

           Op.Dr. Madina YUSUPOVA, MD (Özbekistan)

 

Sunum süresi; 14 dk.

1.       Doç.Dr. Arzu TAŞKIRAN ÇÖMEZ, MD (Türkiye)Göz kapak yaralanmalarında yaklaşım

2.       Profesör Dr. Hülya GÖKMEN SOYSAL, MD (Türkiye) Perioküler tumor cerrahisi komplikasyonları

3.       Doç.Dr. Pelin KAYNAK, MD (Türkiye) Göz kapaklarında gelişen estetik involusyonel değişikliklerin tedavisinde Üst ve alt bleferoplasti

4.       Profesör Dr. Şafak KARSLIOĞLU, MD (Türkiye) ‘Blow-Out’ kırıkları cerrahisinde zamanlama.  

Tartışma

15.20-15.25 Ara (5 dk.)

15.25-16.10    Okuloplasti serbest tebliğler / 5 konuşmacı / 45’

 (Sunum 8’ + Tartışma 1’ = 9’ x 5 konuşmacı = 45’)

Oturum Başkanları: Profesör Dr. Hülya GÖKMEN, MD  (Türkiye)                                                                                  

Doç.Dr.  Evin ŞINGAR, MD (Türkiye)                                                                                  

Op.Dr. Şerife ÖZHUY, MD (Kuzey Kıbrıs)

 

Sunum süresi; 8 dk.

1.      Doç.Dr. Pelin KAYNAK, MD (Türkiye) Göz kapaklarında işlevsel envolusyonel değişikliklerde yaklaşım: Entropion & ektropion               

2.      Op.Dr. Şerife ÖZHUY, MD (Kuzey Kıbrıs) Botulinum A enjeksiyonunda püf noktalar            

3.      Op.Dr. Nazım ŞUVAĞ, MD (Türkiye) Göz protezlerinde  farklı teknik ve implant sonuçları: 1972ve sonrası deneyimlerim.

4.      Doç.Dr. Arzu TAŞKIRAN ÇÖMEZ, MD (Türkiye) Punktum stenozunda yeni bir cerrahi teknik: Üçken konjonktiva flepli punktoplasti

Tartışma

16.10-16.20 Ara (10 dk.)

16.20-17.05   OKULOPLASTİ İNTERAKTİF TOPLANTI   / 45’

 

PerioKÜLER botulinum toKSİN VE ESTETİK DOLDURMA İŞLEMLERİ

 

Moderatörler: Doç.Dr. Pelin KAYNAK, MD (Türkiye)

                          Doç.Dr. Arzu TAŞKIRAN ÇÖMEZ, MD (Türkiye)

17.05-17.15  Ara (10 dk.)

17.15-18.00  OKULOPLASTİ İNTERAKTİF TOPLANTI – 2 / 45’

GÖZ PROTEZLERİ

Moderatörler: Op.Dr. Nazım ŞUVAĞ, MD (Türkiye) ,

                           Profesör Dr. Şafak KARSLIOĞLU, MD (Türkiye)